Riitta Hurme

Tuotanto

 • ”Pihlajamäki” ja ”Helsingin yleiskaava 1970” jälkimmäinen yhdessä Helena Riekin kanssa. Teoksessa Arkio – Pöykkö (toim.) Taidehistoria ja ympäristöntutkimus. Helsinki 1971.
 • Arkkitehtuuriartikkeleita ja käännöksiä ranskasta Otavan Suuri Ensyklopedia -sarjassa. 1976-81.
 • ”Piirteitä lähiöidean historiasta”. Taidehistoriallisia tutkimuksia, nr. 4. Helsinki 1978.
 • Tanssia, teatteria: opaskirja harrastajille. Toim. Riitta Hurme ja Seppo Kauhanen. Uudenmaan läänin taidetoimikunta 1982.
 • ”Kostamuksen kaupunkikuva” yhdessä Hilkka Lehtosen ja Jorma Männyn kanssa. VTT, Tutkimusraportteja 287. Espoo 1984.
 • ”Murrosvaiheiden asuntoalueita”. Taidehistoriallisia tutkimuksia, nr. 7. Helsinki 1984.
 • ”Suomalainen lähiö Tapiolasta Pihlajamäkeen”. Väitöskirja, Helsingin Yliopisto. Societas Scientiarum Fennica, Bidrag till kännedom av Finlands Natur och folk nr. 142. 1991.
 • “Asuntorakentamisen murrosvaiheita 1940-luvulta 1960-luvulle.” Teoksessa Betoni Suomessa 1860-1960. Julk. Suomen Betoniyhdistys. 1991.
 • “Neighbourhood activities and local cultural administration”. Artikkeli raportissa “Culture in the neighbourhood: the infrastructure for neighbourhood culture”. Suomen Unesco-toimikunta, julkaisu nro 67. Helsinki 1993.
 • Kirjoituksia YTK:n seminaarijulkaisuihin:
  • ” Tavoitteena kontrolloitu hyvä”, julkaisussa Kaupunkikulttuuriin, toim.  Tuukka  Haarni ja Liisa Knuuti, YTK C 17. Espoo 1993.
  • ”Kaupungin markkinoinnin monta särmää”, julkaisussa Rakennettu maisema ja mielikuva, toim. Liisa Knuuti. YTK C 38. Espoo 1995.
 • Osat ”Pohjois-Karjalan kulttuuritausta”, ”Tavinsalmi” sekä ”Kulttuuriyhteyksiä, vaikutteita ja vaikuttajia” teoksessa Nevalaisten suku I, toim. Raili Vihavainen. 2008.
 • Osat ”Nevalaisia Saramojärven kylässä”,  ”Koulutusmahdollisuudet avautuvat Nevalaisille”, ”Luettelo  opettajaseminaarien Nevalais-oppilaista 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa”, ”Lähdön pakko ja houkutus – suuntina itä ja pohjoinen” sekä ”Fabergén kultaseppämestari Antti Nevalainen ja hänen perheensä” teoksessa Nevalaisten suku II Isovihasta itsenäisyyteen.  Toim. Riitta Hurme ja Raili Vihavainen, 2015.
Valikko